Uzman Gelişim Psikoloğu Merve Kılıçcant
Ben Kimim?


        
        

Merve KILIÇ YALÇINKAYA 1990 yılında İstanbul’da doğmuştur. Lisans eğitimini 2013 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini ise İngiltere’nin University of Kent okulunda Gelişim Psikolojisi üzerine yapmıştır. Master tezini ‘hiperaktivite ve dikkat bozukluğu semptomları gösteren yüksek işlevli otizmli çocukların üst bilişlerinin araştırılması’’ üzerine yazmıştır. Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2014 – 2015 yılları arasında Florya İngiliz Kültür Anaokulu’nda uzman psikolog olarak görev yapan Yalçınkaya burada çocukların gelişimlerinin takip edilmesi, aileler ile bireysel görüşmelerin sürdürülmesi ve okul öncesi öğretmen eğitimlerinin verilmesi gibi uygulamalar yapmıştır. Şuanda Özel NEKSAV Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yüksek işlevli çocuklara ve ailelerine danışmanlık hizmeti vermektedir. Lisans eğitimi boyunca iki ayrı hastanede staj yapmıştır. Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde hastane psikiyatristlerinin ve psikologların terapi ve ruhsal hastalıklar üzerine olan eğitimlerine ve bazı bireysel ve grup terapilerine gözlemci olarak katılmıştır. Balıklı Rum Hastanesi’nde ise çoğunlukla bağımlı hastaların bulunduğu bölümde çalışma fırsatı bulmuştur. 2013 yılında İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde açılmış olan 3 aylık psikodrama grup çalışmasına katılmıştır. Çalışmalarında bilişsel davranışçı terapi ve oyun terapisi yaklaşımını kullanmaktadır ve bu amaçla bazı eğitimler almıştır. Bu eğitimler; Kognitif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme & Terapi Becerileri, Kognitif Terapi’nin Depresyonda, Kaygı Bozukluklarında ve Obsesif-Kompulsif bozukluğunda (OKB) Uygulanımı, Kognitif Terapi ve Travma, Kognitif Terapinin Okul-Aile Ortamı Davranış Problemlerinde Uygulanması, Kognitif Terapi Yönelimli Çocuk, Ergen ve Ailelerle Klinik Görüşme ve Kriz Değerlendime, Oyun Terapisi Eğitimi. Halen, Hakan Türkçapar koordinatörlüğünde POEM Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi Merkezi tarafından verilen Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Teori, Beceri ve Süpervizyon Eğitimi’ne devam etmektedir. Eğitimini aldığı ve uyguladığı testler; MMPI (Minesota Çokyönlü Kişilik Envanteri), Çocuklara Uygulanan Objektif Testler (Bender-Gestalt Testi, Gesell Gelişim Testi, Okula Hazırlık Değerlendirme Testi, CAT, Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Frostig Gelişimsel Algı Testi, Koppitz İnsan Çizim Testi, Ankara Gelişim Envanteri, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Benton Görsel Bellek Testi). Çalışma alanları arasında çocuk ve ergenlerin psikolojik, zihinsel ve gelişimsel olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi, uyum ve davranış problemleri, gelişimsel problemler, okul problemleri, sağlıklı çocuk gelişim danışmanlığı bulunmaktadır.