Uzman Gelişim Psikoloğu Merve Kılıç


Bilişsel Davranışçı Terapi


        Bilişsel Davranışçı Terapi psikoloji 
ve psikopatoloji (ruhsal rahatsızlıklar) alanındaki bilimsel bulgulara 
dayalı olarak geliştirilmiş, bilimsel ilkelerin    psikoterapi alanına 
uygulanmasıyla ortaya çıkmış çağdaş bir psikoterapidir. Psikoterapi ruhsal 
rahatsızlık veya sorunları sözel etkileşim yoluyla (görüşmelerle) çözme 
tekniğine verilen genel addır. Bilişsel Davranışçı terapi ruhsal 
rahatsızlıkları açıklarken ve nedenlerini araştırırken psikoloji biliminin 
verilerine dayanır. Bu rahatsızlıkların çözümünde kullandığı sözel ve 
davranışsal yöntemler de aynı şekilde bu bilimsel ilkelere ve öğrenme 
kuramlarına dayalıdır. Ortaya konulan bu tedavi yönteminin etkinliği 
bilimsel olarak sınanmış ve yüzlerce klinik araştırmayla birçok ruhsal 
rahatsızlıkta etkili olduğu gösterilmiştir.

Dayandığı temel itibarıyla diğer psikoterapilerden farklı olan bilişsel 
terapinin tedavi uygulamaları süreç ve içerik olarak yapılandırılmıştır. 
Öncelikle kişinin güncel sorunlarına odaklanır, süre olarak daha sınırlı, 
ve daha çok sorun çözme hedeflidir. Bilişsel Davranışçı terapi sadece 
başvuranların güncel sorunlarını çözmez aynı zamanda bütün yaşamları 
süresince sorunlarını çözmekte kullanabilecekleri özel bir takım beceriler 
de öğretir. Bu beceriler çarpık düşünceleri saptamak, inançlarını değiştirmek, 
çevreyle yeni ilişkiler kurmak ve davranış değişikliğidir.