Uzman Gelişim Psikoloğu Merve Kılıç


        WISC-R Zeka Testi

Weschler Intelligence Scale (WISC-R) zihinsel performansı 
ölçme amaçlı kullanılmaktadır. Wisc-r testi 2 bölümden oluşmaktadır; 
sözel ve performans bölümleri. Sözel bölümde çocuğun hem ifade etmek 
becerileri ve kelime becerileri ölçülürken hem de alt testler ile 
çocuğun yargılama, genel bilgi ve aritmetik becerilerini ölçmeyi 
hedeflemektedir.