Uzman Gelişim Psikoloğu Merve Kılıç


        Minesota Çokyönlü Kişilik Envanteri

Ülkemizde ve tüm dünyada kullanılan en güvenilir 
ve objektif kişilik testi olarak bilinen MMPI, kişilik 
özelliklerini anlamak ve kişilik problemlerinin varlığını 
saptamak amaçlı kullanılmaktadır. Kişilik özelliklerini 
belirlemek amaçlı kişilik envanteri ve kişilik analiz testi 
olarak ABD’ de geliştirilmiştir ve profesörler tarafından 
MMPI test olarak Türkiye’ye uyarlanmıştır.